Publikasjoner

Konsekvens og eksistens

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.

Vilje frem for talent

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.

Sociale kompetencer overset i uddannelsespolitik

Sociale kompetencer overset i uddannelsespolitik

Det er svært at blive anerkendt som bidragyder til samfundet, hvis man ikke har gennemført en formel kompetencegivende uddannelse.

Konsekvenspædagogik er vejen frem

Konsekvenspædagogik er vejen frem

Snakkepædagogik virker ikke mod uro, mobiltelefoner og mobning i skolen og andre pædagogiske miljøer, mener udviklingschef.

Konsekvenser og straf

Konsekvenser og straf

Begrebet konsekvens er blevet til et ”modeord”, ikke mindst i politiske kredse, hvor det bliver brugt som et straffende begreb. Jens Bay, som er chef for Træningsskolens ...

Tanker rundt en god yrkesutdanning

Tanker rundt en god yrkesutdanning

Vi må legge vekt på sosial handlingskompetanse både for faglig læring og for å forberede ungdom på arbeidslivet.

Spredningen af det pædagogiske ejerskab

Spredningen af det pædagogiske ejerskab

Jeg har altid gjort en dyd ud af at fastholde, at der ikke findes nogen pædagogisk sandhed, men derimod pædagogiske holdninger. Det har sammenhæng med, at konsekvenspædagogikken har en ...

Spillet mellem teknokrati og pædagogik

Spillet mellem teknokrati og pædagogik

Hvad er så udfordringerne, når man skal realisere hovedformålene, når „kunnskapsløftet“ skal gøres til virkelighed i skolen, spørger Stein Pettersen.

Sosial handlingskompetanse – i ulike praktiske virkeligheter

Sosial handlingskompetanse – i ulike praktiske virkeligheter

”Karakteren skabes, og den skabes af individet selv ud fra dets biologiske forudsætninger og gennem individets subjektive fortolkning af den ydre verden, den sociale virkelighed, og det er det, ...

Social læring og social arv

Social læring og social arv

Social arv er kun en realitet på grund af manglende social læring.

Pædagogik, kultur og struktur er metodernes forudsætning

Pædagogik, kultur og struktur er metodernes forudsætning

Arbejdet med metoderne nødvendiggør at der udvikles klare normer og regler der fastlægger rammen for den sociale læring.

Når pædagogik gøres til teknik

Når pædagogik gøres til teknik

Jeg har til brug for denne leder om den pædagogiske udvikling valgt at gå tilbage i tiden til den norske filosof  Hans Skjervheim, der i begyndelsen af 1970´erne i flere sammenhænge rejste en ...

Metodevalg og grundsyn hænger sammen

Metodevalg og grundsyn hænger sammen

Uden fastholdelse af grundsynet kan begreberne straf og konsekvens blive synonymer.

Mesterlære og teoretisk ressours for Konsekvenspedagogikken

Mesterlære og teoretisk ressours for Konsekvenspedagogikken

I forbindelse med min masteroppgave om tømreropplæring ved Laksevåg videregående skole brukte jeg teorier fra Mesterlære og Konsekvenspedagogik for å belyse problemstillinger om social læring. ...

Kunnskapsløftet, fra ord til handling og felles pedagogisk forankring

Kunnskapsløftet, fra ord til handling og felles pedagogisk forankring

Alle videregående skoler i Akershus fylkeskommune skal ha en beskrevet pedagogisk forankring som angir mål og rammer for den pedagogiske innsatsen på skolene. Strømmen og Bjertnes videregående ...

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens stærke vægtlægning af social læring har fået mange til at anlægge det synspunkt, at der er tale om en pædagogik hvis sigte er social adfærdsregulering. Men en sådan ...

Konsekvenspædagogikkens aktuelle status og fremtidige udviklingskraft

Konsekvenspædagogikkens aktuelle status og fremtidige udviklingskraft

Samtale med Jens Bay om baggrunden for pædagogikkens popularitet, udvikling, forholdet til opdragelsen, eksistentialismen og social læring.

Konsekvenspædagogikken bygger bro mellem filosofi og den pædagogiske praksis

Konsekvenspædagogikken bygger bro mellem filosofi og den pædagogiske praksis

Hva fører filosofisk refleksjon i pedagogikk med seg, og hvilke følger kan slike refleksjoner få for pedagogen og pedagogikken?

Pædagogikken skal være didaktikkens lokomotiv

Pædagogikken skal være didaktikkens lokomotiv

Praksisbølgen skylder ind over alle uddannelsesområder og mange teoretikere og uddannelsespolitikere er i fuld gang med at forsøge at genoplive den forsvundne mesterlære for at finde et ...

Pædagogik skal finde sin nødvendighed i samspillet mellem individ og samfund

Pædagogik skal finde sin nødvendighed i samspillet mellem individ og samfund

I efteråret udgiver Borgens Forlag Jens Bay´s nye bog om Konsekvenspædagogikken og i dette interview kommer han nærmere ind på de holdninger og synspunkter som den nye gennemtænkning af ...

Om at (gen)finde pædagogikken

Om at (gen)finde pædagogikken

Jens Bay kommer i dette indlæg rundt om en række refleksioner over pædagogik og de problemer der er knyttet til, at denne faglige disciplin i moderne tid mangler er konkret genstandsfelt.

Menneskesyn bør være i centrum i al pædagogik

Menneskesyn bør være i centrum i al pædagogik

Ofte stilles det spørgsmål, om forudsætningen for at arbejde med konsekvenspædagogikken er, at man som pædagog eller lærer kan tilslutte sig det menneskesyn som ligger til grund for den? Svaret ...

Konsekvenspædagogikkens uddannelsesprincipper

Konsekvenspædagogikkens uddannelsesprincipper

Noter om de metodiske holdninger og nogle didaktiske synspunkter om praksisorienterede uddannelsers tilrettelæggelse.

Konsekvenspædagogikkens filosofiske grundtænkning

Konsekvenspædagogikkens filosofiske grundtænkning

Noter om pædagogikkens filosofiske baggrund, inspiration og om videnskapssynet.

Konsekvenspedagogikk – en negativ klang på en positiv tilnærming…

Konsekvenspedagogikk – en negativ klang på en positiv tilnærming…

I forbindelse med masterstudiet i pedagogikk møtte jeg ofte på en negativ eller manglende forståelse når jeg trakk fram konsekvenspedagogikken. En amanuensis satte et tydelig likhetstegn mellom ...

Kan tidens skole lære unge å være menneske i kunnskapssamfunnet?

Kan tidens skole lære unge å være menneske i kunnskapssamfunnet?

Det konsekvenspedagogiske perspektivet på sosial læring utfordrer oppdragelsesbegrepet. Dette skjer med bakgrunn i en erkjennelse av at individet selv setter grenser for påvirkningen og selv ...

Fra filosofi til handling – “Veiledning i et konsekvenspedagogisk perspektiv”

Fra filosofi til handling – “Veiledning i et konsekvenspedagogisk perspektiv”

Konsekvenspedagogikk har sitt teoretiske utgangspunkt i eksistensiell filosofi, og veiledning i form av samtale og dialog står sentralt i utøvelsen av denne pedagogikken. Veiledning er et uklart ...

Forventninger er bekreftelser av andres menneskeverd

Forventninger er bekreftelser av andres menneskeverd

En samtale med Einar Øverenget. Hva tenker filosofen, uten tilknytning til det konsekvenspedagogiske fagmiljøet, om problemstillinger knyttet til begreper som angst, livsmestring, pedagogikk, ...

Den sociale handlingskompetence set i en praktisk pædagogisk sammenhæng

Den sociale handlingskompetence set i en praktisk pædagogisk sammenhæng

Forståelsen af den social handlingskompetences praksis er en nødvendighed for at modvirke behandlings og adfærdstænkning i udøvelsen af pædagogikken.

Den personlige udfordring ved at være leder i en holdningsstyrt virksomhet

Den personlige udfordring ved at være leder i en holdningsstyrt virksomhet

I holdningsstyring skal møte mellom den pedagogiske og den konkrete virkelighet danne rame for hvilke metodisk tilnærminger man kan ta i bruk i den aktuelle situasjon.

Den metodiske praksis er en stor udfordring

Den metodiske praksis er en stor udfordring

Efter det er blevet fremlagt for medarbejderne i TAMU, er der en betydelig større opmærksomhed på, hvordan metoderne bliver anvendt. Samtidig  er der også  mere fokus på, at medarbejdere kan ...

Ad. maktutøvelse i norsk skole

Ad. maktutøvelse i norsk skole

I den senere tid dukker det opp både aviskronikker og politiske innspill der man tar et oppgjør med manglende disiplin og maktmidler i dagens norske skole. Ønskene understrekes ofte med mer makt ...

Jens Bay
Pædagogik handler om at styrke individets vilje til at ville noget andet end det, det hidtil har gjort, da vi ikke kan nå længere end elevernes vilje rækker.

Aktuelt

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2023

Årets konferanse ønsker å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?…

Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. …