Hva er Konsekvens­pedagogisk forum?

Konsekvenspedagogisk forum er et faglig pedagogisk forum, som har som formål å styrke kvaliteten i arbeidet med konsekvenspedagogikk på nordisk plan.

Formål

Forumet skal medvirke til å fremme kjennskapet til pedagogikken, samt understøtte samarbeidet på tvers av landegrenser mellom institusjoner, pedagoger og lærere som har besluttet å ha en faglig referanse til konsekvenspedagogikk. Som en vesentlig del av dette arbeidet skal forumet avholde en årlig fagkonferanse.

Representantskapet

Representantskapet er Konsekvenspedagogisk forums øverste organ, og skal se til at forumet virker etter sitt formål i tråd med vedtektene.

Representantskapet består av rektor/øverste leder fra de virksomheter som samlet har referanse til Konsekvenspedagogikk og de virksomheter/avdelinger som betaler høyeste kontingent (over 20 medarbeidere).

Medlemskap

Virksomheter eller prosjekter som har referanse til konsekvenspedagogikk kan bli medlemmer av Konsekvenspedagogisk forum. Enkeltpersoner kan også bli medlemmer av forumet. Søknad om medlemskap sendes leder, og gjelder fra den dato kontingenten er betalt.

 

Kontaktinfo

Postadresse:
Konsekvenspedagogisk forum
v/Kjelle videregående skole
Haneborgveien 32
1940 Bjørkelangen, Norge

E-postadresse:
post@konsekvenspedagogisk-forum.no

Styret

Marie Laupsa, leder
+47 696 08 074

Espen Pettersson, nestleder
+45 352 50 340

Gunhild Bergquist, kasserer
+47 638 62 800