Materiell

De 7 tesene

De 7 tesene1. TESE: Om den sosiale interaksjonen Når pedagogikkens formål er sosial læring og målet er sosial handlingskompetanse, skal det i den pedagogiske praksisen legges vekt på den sosiale interaksjonen. 2. TESE: Om det individuelle Læring er et individuelt og...

Aktuelt

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2022

Fremtid fremfor fortid - TAMU Center Vitskøl 26.-27. oktober Invitasjon med påmelding innen 5. september 2022…

Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. …

Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk

Høsten 2021 har filosof Tor Freyr og historiker Laupsa startet opp forskningsprosjektet Konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Freyr og Laupsa er tilknyttet forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved HiØ, og har inngått et samarbeid med ...…