Materiell

De 7 tesene

De 7 tesene1. TESE: Om den sosiale interaksjonen Når pedagogikkens formål er sosial læring og målet er sosial handlingskompetanse, skal det i den pedagogiske praksisen legges vekt på den sosiale interaksjonen. 2. TESE: Om det individuelle Læring er et individuelt og...

Aktuelt

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2024

Formålet med årets konferanse er å undersøke og reflektere over arbeid med sosial handlingskompetanse, både hva det betyr i dag, men også i et historisk - og fremtidsperspektiv. …

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…