Kurs og konferanser

Årskonferansen 2021

Årskonferansen 2021

Tema for årskonferansen 2018 var «Dannelse – mellom livsmestring og jobbmestring»

Årskonferansen 2019

Årskonferansen 2018

Tema for årskonferansen 2018 var «Dannelse – mellom livsmestring og jobbmestring»

Aktuelt

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2023

Årets konferanse ønsker å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?…

Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. …