Kurs og konferanser

Årskonferansen 2021

Årskonferansen 2021

Tema for årskonferansen 2018 var «Dannelse – mellom livsmestring og jobbmestring»

Årskonferansen 2019

Årskonferansen 2018

Tema for årskonferansen 2018 var «Dannelse – mellom livsmestring og jobbmestring»

Aktuelt

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2024

Formålet med årets konferanse er å undersøke og reflektere over arbeid med sosial handlingskompetanse, både hva det betyr i dag, men også i et historisk - og fremtidsperspektiv. …

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…