Pedagogikkens filosofiske bakgrunn og menneskesyn

Konsekvenspedagogikken er forankret i eksistensiell filosofi og en humanistisk forståelse hvor menneskets frihet er i sentrum.

 

Om at (gen)finde pædagogikken

Jens Bay kommer i dette indlæg rundt om en række refleksioner over pædagogik og de problemer der er knyttet til, at denne faglige disciplin i moderne tid mangler er konkret genstandsfelt.

Introduksjon til konsekvens­pedagogikk

Konsekvenspedagogikk er en teori om sosial læring med en klar forankring i humanisme og eksistensialistisk filosofi. Konsekvenspedagogikk vektlegger at alle mennesker er tenkende, villende og handlende.

 

Hva er Konsekvens­pedagogisk forum?

Konsekvenspedagogisk forum er et faglig pedagogisk forum, som har som formål å styrke kvaliteten i arbeidet med konsekvenspedagogikk på nordisk plan.

 

Nyeste aktueltsaker i forumet:

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2023

Årets konferanse ønsker å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?…

Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. …