Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2024. Sosial handlingskompetanse – Læring fremfor oppdragelse.

 
 

TAMU Center Vitskøl 22.-23. oktober

Konsekvenspedagogikk vektlegger skillet mellom læring og oppdragelse i pedagogisk arbeid, og fremhever at pedagogikkens oppgave er å legge til rette for sosial læring.  Formålet med årets konferanse er å undersøke og reflektere over arbeid med sosial handlingskompetanse, både hva det betyr i dag, men også i et historisk – og fremtidsperspektiv. Hvordan arbeide for å gjøre det sosiale element til noe synlig, konkret og meningsfullt? 

Informasjon om påmelding og program finner du her: Årskonferansen 2024 – Sosial handlingskompetanse.

Publikasjoner

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…