Kontaktinfo

Postadresse:
Konsekvenspedagogisk forum
v/Kjelle videregående skole
Haneborgveien 32
1940 Bjørkelangen, Norge

E-postadresse:
post@konsekvenspedagogisk-forum.no

Styret

Marie Laupsa, leder
+47 696 08 074

Espen Pettersson, nestleder
+45 352 50 340

Gunhild Bergquist, kasserer
+47 638 62 800

Aktuelt

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2023

Årets konferanse ønsker å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?…

Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. …