Aktuelt

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.

Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk

Høsten 2021 har filosof Tor Freyr og historiker Laupsa startet opp forskningsprosjektet Konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Freyr og Laupsa er tilknyttet forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved HiØ, og har inngått et samarbeid med …

Lederseminar om holdningsstyring og lederrollen

24.-25. mars arrangerte konsekvenspedagogisk forum lederseminar for rektorer, avdelingsledere og andre pedagogiske ledere ved TAMU Center Vitskøl. Formålet med seminaret var å etablere en møteplass for pedagogiske ledere med interesse for eksistensialistisk pedagogikk og konsekvenspedagogikk.

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

I denne artikkelen tar filosof Tor Freyr for seg konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske idégrunnlag med spesiell vekt på det filosofiske begrepet diskontinuitet og påstanden om at læring skjer plutselig og i sprang.

Sosiologen Aksel Tjora til årskonferansen

I år får vi blant andre besøk av sosiologen Aksel Tjora. Han er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim, samt leder og eier av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk.

Jens Bay
Pædagogik handler om at styrke individets vilje til at ville noget andet end det, det hidtil har gjort, da vi ikke kan nå længere end elevernes vilje rækker.

Publikasjoner

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…

Sociale kompetencer overset i uddannelsespolitik

Det er svært at blive anerkendt som bidragyder til samfundet, hvis man ikke har gennemført en formel kompetencegivende uddannelse.…