Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2022 – Fremtid fremfor fortid

 
 
TAMU Center Vitskøl 26.-27. oktober
Invitasjon med påmelding innen 5. september 2022

Konsekvenspedagogikken setter fokus på fremtid. Som Jens Bay skriver i boken Avvikerne og ansvaret – på vei mot konsekvenspedagogikk (1982):

”Den vanskelige praksis eksisterer bare der hvor en ikke søker å beskytte klientene gjennom frihetsberøvende tiltak, bare der hvor medarbeiderne tør være åpne og tillate positive forventninger som grenser opp til en viss form for godtroenhet eller naivitet. Men tør ikke medarbeiderne å tro på en positiv framtid, er det heller ikke grunnlag for å forvente at framtiden skal bli annerledes enn den til tider elendige fortiden de understimulerte ungdommene har hatt.”

Formålet med årets konferanse er å undersøke forholdet mellom fortid, nåtid og  fremtid i en eksistensialistisk og konsekvenspedagogisk kontekst. Et sentralt spørsmål vil være hva betyr det å tørre å tro på en positiv fremtid?

Program årskonferansen 2022

Publikasjoner

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…

Sociale kompetencer overset i uddannelsespolitik

Det er svært at blive anerkendt som bidragyder til samfundet, hvis man ikke har gennemført en formel kompetencegivende uddannelse.…