Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2022 – Fremtid fremfor fortid

 
 
TAMU Center Vitskøl 26.-27. oktober
Invitasjon med påmelding innen 5. september 2022

Konsekvenspedagogikken setter fokus på fremtid. Som Jens Bay skriver i boken Avvikerne og ansvaret – på vei mot konsekvenspedagogikk (1982):

”Den vanskelige praksis eksisterer bare der hvor en ikke søker å beskytte klientene gjennom frihetsberøvende tiltak, bare der hvor medarbeiderne tør være åpne og tillate positive forventninger som grenser opp til en viss form for godtroenhet eller naivitet. Men tør ikke medarbeiderne å tro på en positiv framtid, er det heller ikke grunnlag for å forvente at framtiden skal bli annerledes enn den til tider elendige fortiden de understimulerte ungdommene har hatt.”

Formålet med årets konferanse er å undersøke forholdet mellom fortid, nåtid og  fremtid i en eksistensialistisk og konsekvenspedagogisk kontekst. Et sentralt spørsmål vil være hva betyr det å tørre å tro på en positiv fremtid?

Program årskonferansen 2022

Publikasjoner

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…