Årets konferanse hadde overskriften «Konsekvenspedagogikk og frihet» og målet var å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet; hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?

Konferansens første foredragsholder, Marianne Frøystad Walderhaug fra Bjørgvin fengsel tok utgangspunkt i hennes avhandling Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel fra 2018, og tok blant annet for frihet, ansvar og den filosofiske samtalen, med utgangspunkt i hennes erfaringer fra filosofiske samtaler med innsatte. Tilstedeværende likeverd, nysgjerrighet og å ville den andre vel, var noen av stikkordene flere tok med seg.

Mikael Andersson og Linda Jensen ved Krami Malmö, Jan Erik Byrknes og Aksel Onarheim ved TAFU Rogaland og Bergeland videregående skole var torsdagens foredragsholdere. Disse ga også på ulike vis, innsikt i hvordan ulike virksomheter jobber med frihet, både med fokus på samtalen og arbeid med selvbestemmelsen, friheten og ansvaret.

På tross av surt vær var rammene som alltid gode for en spennende og engasjerende konferanse på Vitskøl kloster, med sine ærverdige bygninger, god service og beværtning i regi av ansatte og elever ved TAMU Center Vitskøl.