Testing
Årskonferanse 2023

Årskonferanse 2023

Årets konferanse hadde overskriften «Konsekvenspedagogikk og frihet» og målet var å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet; hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst? Konferansens første...