Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2023 -Konsekvenspedagogikk og frihet

 
 

TAMU Center Vitskøl 25.-26. oktober

«Det [konsekvens]pedagogiske målet er å bistå det enkelte mennesket med å bli seg bevisst sin egen frihet, sitt eget ansvar. Uten bevisstheten om å være fri og ansvarlig, blir mennesket ikke fremtidsrettet og blir dermed fastlåst i for eksempel et negativt fortidsbilde» Avvikerne og ansvaret – på vei mot konsekvenspedagogikk (1982, s. 39)

Årets konferanse ønsker å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?

Påmeldingsfrist 1. september

Invitasjon og program finner du her

Publikasjoner

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…