Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk gir en unik kompetanse som ikke alle har! 

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng)  bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. Friheten til å handle og det å ta ansvar for sine handlinger betraktes som grunnleggende elementer i sosial læring. Studiet vil gi deg solid opplæring i begrepet sosial handlingskompetanse. Dette handler om å lære å velge mellom formålstjenlige handlingsalternativer i samspill og samarbeid med andre. Det legges vekt på kritisk og etisk refleksjon og bevisstgjøring av egne holdninger i møte med praksisfeltet. Studiet er unikt i nordisk sammenheng.

Utdanningen passer for arbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole, men gir også egnet bakgrunn for arbeid i andre opplæringsarenaer, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak.

Organisering

Studiet strekker seg over to semestre og er organisert i form av fire fysiske helgesamlinger fra fredag til søndag (to helgesamlinger per semester), samt to webinarer.
Nysgjerrig på om dette studiet kan være noe for deg? Gå til studiets nettside.

Søk innen 31. mai!

I perioden fra den 15. april til 31. mai kan du søke om opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. Det er knyttet en studieavgift til studiet på totalt kr 36. 645,- og lovpålagt avgift til Studentsamskipnaden på kr 800,-  per semester. Les mer om opptak

Spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post videre@hiof.no eller telefon 69 60 80 00.

 

Med vennlig hilsen

Høgskolen i Østfold
HiØ VIDERE

Publikasjoner

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…

Sociale kompetencer overset i uddannelsespolitik

Det er svært at blive anerkendt som bidragyder til samfundet, hvis man ikke har gennemført en formel kompetencegivende uddannelse.…