Testing
Årskonferanse 2023

Årskonferanse 2023

Årets konferanse hadde overskriften «Konsekvenspedagogikk og frihet» og målet var å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet; hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst? Konferansens første...

Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk

Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk Høsten 2021 har filosof Tor Freyr og historiker Laupsa startet opp forskningsprosjektet Konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Freyr og Laupsa er tilknyttet forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved HiØ, og har...

Lederseminar om holdningsstyring og lederrollen

Lederseminar om holdningsstyring og lederrollen Foto: Marie Laupsa 24.-25. mars arrangerte konsekvenspedagogisk forum lederseminar for rektorer, avdelingsledere og andre pedagogiske ledere ved TAMU Center Vitskøl. Formålet med seminaret var å etablere en møteplass for...