Testing

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag I denne artikkelen tar filosof Tor Freyr for seg konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske idégrunnlag med spesiell vekt på det filosofiske begrepet diskontinuitet og påstanden om at læring skjer plutselig og...

Sosiologen Aksel Tjora til årskonferansen

Sosiologen Aksel Tjora til årskonferansen I år får vi blant andre besøk av sosiologen Aksel Tjora. Han er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim, samt leder og eier av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk. Tjora er opptatt av studier av sosial interaksjon...

Historikeren Per Bonde Hansen til årskonferansen

Historikeren Per Bonde Hansen til årskonferansen Bonde Hansen er forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han er i dag tilknyttet flere forskningsprosjekter med temaer knyttet til arbeidslivets overordnede...

Årskonferansen 2021: Fellesskap

Årskonferansen 2021: Fellesskap Konsekvenspedagogisk forum arrangerer i år konferanse på Hurdalsjøen konferansesenter 27.-28. oktober. Tema for konferansen er Fellesskap og formålet er å undersøke forholdet mellom individ og fellesskap i en konsekvenspedagogisk...