Testing

Lederseminar om holdningsstyring og lederrollen

Lederseminar om holdningsstyring og lederrollen Foto: Marie Laupsa 24.-25. mars arrangerte konsekvenspedagogisk forum lederseminar for rektorer, avdelingsledere og andre pedagogiske ledere ved TAMU Center Vitskøl. Formålet med seminaret var å etablere en møteplass for...