Lederseminar om holdningsstyring og lederrollen

Foto: Marie Laupsa

24.-25. mars arrangerte konsekvenspedagogisk forum lederseminar for rektorer, avdelingsledere og andre pedagogiske ledere ved TAMU Center Vitskøl.

Formålet med seminaret var å etablere en møteplass for pedagogiske ledere med interesse for eksistensialistisk pedagogikk og konsekvenspedagogikk. 30 ledere deltok fra Kjelle videregående, Kuben videregående, TAMU, Knarvik videregående, Lunner barneskole, Stend videregående, Bergen læringssenter, Halden videregående og Høgskolen i Østfold. Seminaret var det første av sitt slag i konsekvenspedagogisk forum, og årets tema var Holdningsstyring og lederrollen.

Stein Pettersen, rektor ved Kjelle videregående skole, holdt seminarets hovedforedrag om Holdningsstyring. Holdningsstyring handler ikke om å styre andre menneskers praksis, men å legge til rette for at pedagogisk praksis begrunnes i felles pedagogisk holdning og menneskesyn. Pettersen innledet med erfaringer fra ledelse av arbeid med ulike målgrupper i et konsekvenspedagogisk perspektiv, og var innom ulike perspektiver på ledelse av pedagogisk arbeid. Utfordringen til prosessgrupper i etterkant av foredraget hvordan konstruktiv kritikk kan fremme pedagogisk utvikling.

Etter foredraget fikk deltakerne en omvisning Vitskøl kloster med Peter Engelbrecht, pensjonert avdelingsleder ved Vitskøl kloster. Engelbrect har jobbet med ungdommer og unge voksne ved Vitskøl kloster siden 1982, fra den gangen klosteret var et ungdomshjem. Han ble ansatt i TAMU i 1993, og har interessert seg spesielt for klosterets historie. Gjennom omvisningen ble deltakerne introdusert for klosterets historie fra slaget på Grathe Hede i 1157 til Vitskøl som TAMU-Center i 1992.

Espen Pettersson, driftsjef ved TAMU, innledet seminarets andre dag med sitt foredrag om Lederrollen og medarbeidermøtene. Pettersson utfordret deltakerne på hva som er kjerneoppgavene til en pedagogisk leder, og om en som leder har nok tid til oppfølging av medarbeidere. Han var innom noen utfordringer og paradokser lederrollen innebærer, og ulike former for anerkjennelse av medarbeidere i deres arbeid. Utfordringen til prosessgruppene i etterkant av foredraget var å drøfte hvilke utfordringer deltakerne selv opplever å stå i, og hvordan disse kan løses.

Seminaret ble avsluttet av arbeidsgruppa, ved Tom Irgan, Stein Pettersen og Espen Petterson. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette har vært to godt balanserte dager, med tid til både faglig påfyll og diskusjon med ledere fra andre virksomheter. Flere har knyttet nye kontakter og gjort avtaler om videre samarbeid etter seminaret. Konsekvenspedagogisk forum ser frem til å invitere til nytt lederseminar våren 2023.

Publikasjoner

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…