Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

I denne artikkelen tar filosof Tor Freyr for seg konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske idégrunnlag med spesiell vekt på det filosofiske begrepet diskontinuitet og påstanden om at læring skjer plutselig og i sprang. Freyr viser hvordan den tyske filosofen Otto Friedrich Bollnow og hans teori og diskontinuerlige oppdragelsesformer kan sies å ha en særlig fremtredende stilling i konsekvenspedagogikken. Artikkelen er publisert i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Lenke: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk

Publikasjoner

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…