Sosiologen Aksel Tjora til årskonferansen

I år får vi blant andre besøk av sosiologen Aksel Tjora. Han er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim, samt leder og eier av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk. Tjora er opptatt av studier av sosial interaksjon og fellesskap, og har blant annet skrevet boken Hva er fellesskap som ble gitt ut på Universitetsforlaget i 2018.

Publikasjoner

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…