Testing

Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk

Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk Høsten 2021 har filosof Tor Freyr og historiker Laupsa startet opp forskningsprosjektet Konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Freyr og Laupsa er tilknyttet forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved HiØ, og har...

0-post mal

Tittel ‘Heading 1’ Ingressen er ‘Paragraph med format Intro’. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer...

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag I denne artikkelen tar filosof Tor Freyr for seg konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske idégrunnlag med spesiell vekt på det filosofiske begrepet diskontinuitet og påstanden om at læring skjer plutselig og...

Sosiologen Aksel Tjora til årskonferansen

Sosiologen Aksel Tjora til årskonferansen I år får vi blant andre besøk av sosiologen Aksel Tjora. Han er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim, samt leder og eier av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk. Tjora er opptatt av studier av sosial interaksjon...

Historikeren Per Bonde Hansen til årskonferansen

Historikeren Per Bonde Hansen til årskonferansen Bonde Hansen er forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han er i dag tilknyttet flere forskningsprosjekter med temaer knyttet til arbeidslivets overordnede...