Nytt forskningsprosjekt om Konsekvenspedagogikk

Høsten 2021 har filosof Tor Freyr og historiker Laupsa startet opp forskningsprosjektet Konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Freyr og Laupsa er tilknyttet forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved HiØ, og har inngått et samarbeid med Konsekvenspedagogisk forum, Bodil Glad, TAMU og idéhistoriker og filosof Kamilla Freyr ved OsloMet. Prosjektet skal bidra til å belyse konsekvenspedagogikkens opprinnelse og utvikling gjennom undersøkelse av tidlig praksis. Materialet for forskningsprosjektet er arkiverte dokumenter som så langt er blitt oversett eller glemt og som kan belyse nye sider ved konsekvenspedagogikkens idégrunnlag, opprinnelse og utvikling.

Les mer på hiof.no

Publikasjoner

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…