Historikeren Per Bonde Hansen til årskonferansen

Bonde Hansen er forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han er i dag tilknyttet flere forskningsprosjekter med temaer knyttet til arbeidslivets overordnede utvikling, ledelsesforskning, arbeidsmiljøforskning og konflikthåndtering. Han er invitert til årskonferansen for konsekvenspedagogisk forum for å dele sine perspektiver på fellesskap i et historisk perspektiv med utgangspunkt i fagbevegelsenes historie.

Publikasjoner

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…