Årskonferansen 2019

Tema for årskonferansen 2019 var «Utdannelse fremfor behandling»

I konsekvenspedagogikken settes et tydelig skille mellom utdannelse og behandling, og Jens Bay fremhever at behandling ikke er en pedagogisk oppgave. Det er imidlertid en eksplisitt pedagogisk oppgave å legge til rette for at barn og unge skal lykkes i sine livsprosjekter. I en tid der depresjon og angst er blitt vanlige plager blant ungdom, undersøker årskonferansen 2019 hva som ligger i setningen ”utdannelse fremfor behandling”.

Formålet med årets konferanse er å problematisere denne grensen, og å belyse grenseoppgangene mellom fagfeltene konsekvenspedagogikk og psykologi. Hvordan skal konsekvenspedagogen forholde seg til barn og unge med psykiske lidelser?

Publikasjoner

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…