Invitasjon til digital nettverkssamling om møtestruktur og konsekvenspedagogikk

Konsekvenspedagogisk forum inviterer alle medlemmer til digital nettverkssamling med tema møtestruktur. Denne samlingen ser vi spesielt på struktur og innhold i pedagogiske møter, og samlingen er ment å være en arena for erfaringsutveksling til inspirasjon. Alle medlemmer av forumet er velkommen til å delta på samlingen.

Program 23. april 13.00-14.30

13.00: Velkommen

  • Presentasjon av fellesmøtet i TAMU v/ driftsjef Espen Pettersson
  • Presentasjon av R-team ved Kuben videregående skole v/ avdelingsleder Ritha Angen

13.30: Dialog i digitale grupperom

14.10: Oppsummering i fellesrom

Påmelding

Påmelding til marie.laupsa@hiof.no senest 16. april 2021. Ved påmelding vil dere få tilsendt en lenke til møtet i zoom.

Forarbeid

Utfordring til deltakere:
Alle deltakere utfordres til å forberede seg på å snakke om et møte i egen virksomhet der formålet er pedagogisk refleksjon eller pedagogisk fellesskap. Deltakerne utfordres i tillegg til å ta med seg en utfordring eller en problemstilling de opplever i egen virksomhet, som kan være grunnlag for konstruktiv dialog og forslag for andre deltaker i gruppa.

Tekster:
Tekstene som er vedlagt er ment som inspirasjon til egenrefleksjon og samtalen i gruppa.

Tresselt, Margrethe A. (2020): «Kollegial læring – lettere sagt enn gjort» i; Utdanningsforskning.no. (ld. 11.03.21) Lenke

Roald, Knut (2017): «Lærende profesjonsmøter i skole og barnehage» i; KSlæring.no (ld.11.03.21) Lenke

 

Publikasjoner

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…