Årskonferansen 2021

Tema for årskonferansen 2021 er «Fellesskap»

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2021 Konsekvenspedagogikk og fellesskap ved Hurdalsjøen konferansesenter 27.-28. oktober.

Fellesskap er et grunnleggende begrep i konsekvenspedagogikken, og som Jens Bay skriver i boken Avvikerne og ansvaret – på vei mot konsekvenspedagogikk fra 1982:

“Når vi beskriver konsekvenspedagogikkens kollektive side har vi lagt vekt på at det enkelte menneske deltar fritt og ansvarlig. Dette står i motsetning til kollektivismen og tendensen til å frata den enkelte ansvar. Men nettopp ved å bruke et begrep som kollektive normer, blir det understreket at det er snakk om et fellesskap som mennesker i sine handlinger viser at det setter pris på og føler medansvar for”

Formålet med årets konferanse er å undersøke forholdet mellom individ og fellesskap i en konsekvenspedagogisk sammenheng.

Dokumenter:

Invitasjon og program – last ned pdf

Publikasjoner

Skoletilbudet Ulven i Aftenposten 13.juni 2024

Aftenposten publiserte 13. juni 2024 en forsideartikkel om skoletilbudet Ulven i Oslo.…

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…