Årskonferansen 2018

Tema for årskonferansen 2018 var «Dannelse – mellom livsmestring og jobbmestring»

På årskonferansen undersøkte vi hvordan konsekvenspedagogikken kan bidra til å skape sammenheng mellom sosiale og faglige læringsmål – mellom livsmestring og jobbmestring.

Utdanningspolitikken har i mange år lagt vekt på å øke fagligheten og å få flere unge raskere igjennom utdanningssystemet. Nå ser det allikevel ut til at dannelse og sosiale verdier får stadig mer plass og oppmerksomhet i debatten.

Konsekvenspedagogikken har i alle år vektlagt sammenhengen mellom sosial og faglig læring, fordi sosial kompetanse er forutsetningen for å bidra i det faglige fellesskapet. Uansett hvor faglig sterk den enkelte er, må vedkommende forholde seg til andre for å utvikle seg. Derfor er konsekvenspedagogikkens hovedoppgave å skape forutsetningen for sosial selvdannelse.

Foredragsholdere:

Lars Geer Hammershøj
Jens Rasmussen
Espen Petterson
Kristian Sørensen

Dokumenter:

Invitasjon og program – last ned pdf

Rasmussen – last ned pdf

Sørensen og Petterson – last ned pdf

Hammershøj – last ned pdf

Publikasjoner

0-publikasjoner mal

Lim inn introen her…

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…