De 7 tesene

1. TESE:

Om den sosiale interaksjonen

Når pedagogikkens formål er sosial læring og målet er sosial handlingskompetanse, skal det i den pedagogiske praksisen legges vekt på den sosiale interaksjonen.

2. TESE:

Om det individuelle

Læring er et individuelt og ikke et kollektivt anliggende, og derfor skal det i de pedagogiske metodene legges maksimalt vekt på at individet har eierskap til sin individuelle væremåte.

3. TESE:

Om viljen til å ville

Pedagogikk handler om å styrke individets vilje til å ville noe annet enn det som har vært gjort så langt siden vi ikke kan nå lengre enn hva som er elevens vilje.

4. TESE:

Om handlingens betydning

Gjennom vektlegging av handlingen eller det som eleven viser, kan vi på det metodiske plan oppheve den tilgangen at elevene skulle være i besittelse av uforanderlige egenskaper som ikke kan endres på gjennom pedagogikk.

5. TESE:

Om konsekvens og straff

En avgjørende forutsetning for å benytte konsekvenspedagogiske metoder er at konsekvensene gjøres til et ledd i læringen. De skal være valgt og derfor skal de også være kjent på forhånd. I motsatt fall vil det være snakk om straff.

6. TESE:

Om logikk og konsekvens

Svaret på elevenes handlinger og arbeidet med konsekvenser skal bygge på logikk for å sikre at elevene ikke blir et offer for følelsesmessige stemninger og ulogiske beslutninger.

7. TESE:

Om situasjonens betydning

I en pedagogikk hvor handlinger og deres konsekvenser utgjør et viktig grunnlag for den sosiale læringen, er kunsten å kunne ta utgangspunkt i situasjonen og dermed kunne beskrive den så forutsetningsløst som mulig uten innblanding av subjektive formodninger og moraliserende holdninger.

(Jens Bay)

Publikasjoner

Konsekvens og eksistens

Her kan du laste ned PDF-filer av eldre utgaver av tidsskriftet.…

Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

Her kan du lese sammendraget av Tor Freyrs artikkel.…

Vilje frem for talent

På tværs af hele skole- og uddannelsessystemet er der gennem de seneste år taget flere initiativer til pleje og fejring af særlige talenter.…

Sociale kompetencer overset i uddannelsespolitik

Det er svært at blive anerkendt som bidragyder til samfundet, hvis man ikke har gennemført en formel kompetencegivende uddannelse.…