Medlemsoversikt

Amalie Skram videregående skole

 • Adresse: Lungegårdskaien 40, 5015 Bergen, Norge
 • E-post: post.amv@hfk.no | Telefon: +47 55095100

Bergeland videregående skole

Bjertnes videregående skole

Halden videregående skole, avdeling Tosterødberget

Haugaland videregående skole

Hornuddens trädgård

Høgskolen i Østfold, Senter for kompetanseutvikling, SKUT

Kjelle videregående skole

Knarvik videregående skole

Krami Malmø, Arbetsmarknads- og sosialforvaltningen

Kuben videregående skole

Midt-Østerdal videregående skole, avdeling Nordstumoen

Nygård skole

Olsvikåsen videregående skole

 • Adresse: Olsvikåsen 152, 5183 Olsvik, Norge
 • E-post: post.olv@hfk.no | Telefon: +47 55 51 14 00

Skedsmo videregående skole

Stend vidaregåande skule

TAFU Rogaland

TAMU

 • Virksomhet
 • Adresse: Kalvebodevej 231, 2791 Dragør, Danmark
 • E-post: esp@tamu.dk | Telefon: +45 35250340
 • Kontaktperson: Espen Pettersson – esp@tamu.dk

TAMU Malmø

Time Out AS

 • Virksomhet
 • Adresse: Brennåsveien 7, 4647 Brennåsen, Norge
 • E-post: post@timeout-as.no | Telefon: +47 913 24 627

Trondhiem fengsel, Leira avdeling

Jens Bay
Pædagogik handler om at styrke individets vilje til at ville noget andet end det, det hidtil har gjort, da vi ikke kan nå længere end elevernes vilje rækker.

Aktuelt

Årskonferanse 2023

25.-26. oktober ble årets konferanse gjennomført, på TAMU Center Vitskøl.…

Velkommen til Konsekvenspedagogisk Forums årskonferanse 2023

Årets konferanse ønsker å legge til rette for utforsking, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet hva betyr det å bli sin egen, og dermed andres, frihet bevisst?…

Bygg videre på kompetansen du har, eller lær deg noe helt nytt til høsten!

Konsekvenspedagogikk 1 – Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villedende og handlende. …