Konsekvenspedagogikk?

Konsekvenspedagogikkens kjerneområde er sosial læring gjennom utvikling av sosial handlingskompetanse. Den sosiale læringen er en grunnleggende forutsetning for den faglige læringen, og selvdannelse hos den enkelte er målet.  Pedagogikken refererer til eksistensialistisk filosofi hvor det vektlegges den enkeltes frihet til å selv velge sine handlinger og ansvar for konsekvensene av disse valgene.