Viser nøkkelord: reformer

Social læring og social arv

Tags:

sosial arv, sosial læring, pedagogikk, pedagogisk teori, oppdragelse, reformer