Viser nøkkelord: Kultur

Social læring og social arv

Tags:

Menneskesyn, Pedagogikk, Sosial handlingskompetanse, Dannelse, Individ, Kultur

Fagartikler:

Jens Bay

Pædagogik handler om at styrke individets vilje til at ville noget andet end det, det hidtil har gjort, da vi ikke kan nå længere end elevernes vilje rækker.