Konsekevenspedagogisk Forum

Konsekvenspedagogisk forum er et faglig pedagogisk forum, som har som formål å styrke kvaliteten i arbeidet med konsekvenspedagogikk på nordisk plan.